Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/neocon.cz/www/inc/konstanty.php on line 25 Nabídka firmy - neocon

Nabídka firmy

Provádění staveb

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je provádění staveb - novostaveb i rekonstrukcí. Pro naše zákazníky provádíme kompletní dodávky bytových staveb - rodinných domů, bytových domů, bytů a komerčních a průmyslových objektů - firemních budov, montážních hal, prodejen, čistíren odpadních vod, apod.

Průběh zakázky

 • První kontakt se zákazníkem

 • Prohlídka pozemku pro novostavbu nebo stávajícího objektu k rekonstrukci a stavebním úpravám, převzetí projektové dokumentace pro zpracování nabídky

 • Cenová nabídka s návrhem termínu provádění stavby, platebních a záručních podmínek s přiloženým podrobným rozpisem stavebních prací a materiálů

 

 • Návrh smlouvy o dílo a harmonogram stavebních prací

 • Podpis smlouvy o dílo, převzetí projektové dokumentace, stavebního povolení

 • Příprava stavby – objednání materiálu, vyčlenění pracovních kapacit, smluvní zajištění subdodávek, vyřízení záboru, ohražení staveniště

 • Realizace stavby

 • Průběžná kontrola prováděných prací zákazníkem, dozorem investora, projektantem, požadavky na změny a vícepráce, projednání a odsouhlasení provedení konstrukčních detailů, specifikace materiálů

 • Nacenění změn a víceprací, podpis dodatku ke smlouvě o dílo

 • Pravidelná fakturace provedených prací a dodaných materiálů doložená zjišťovacím protokolem s podrobným soupisem druhu a objemů prací provedených za dané období, který umožňuje zákazníkovi snadnou kontrolu a souhrnný přehled o čerpaných a zbývajících nákladech stavby

 • Dokončení díla a předání oboustranným podpisem předávacího protokolu s uvedením případných vad a nedodělků, které nebrání převzetí díla s termínem jejich odstranění. Předání protokolů zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, dokladů potřebných ke kolaudaci, předvedení zařízení a zaškolení zákazníka.

 • Případná účast na kolaudaci

 • Užívání stavby zákazníkem